برنامه هایی که به کمک آموزش ها و سورس سایت نیک آندروید ایجاد کرده ام را تا اطلاع ثانوی آپدیت نخوانم کرد
تا زمانی که خودم یا به درخواست من نسخه ای از هر کدام با رعایت کپی رایت نوشته شود